Bí Quyết Phát Triển Dự Án Crypto Rewards Global Đạt Hiệu Quả Cao Trong Hành Trình Chinh Phục Đỉnh Cao Sự Thành Công

Thành công của 1 dự án đòi hỏi phải biết nhìn ra được cách làm việc đạt hiệu quả cao, đó là lý do có những bí quyết mà khi bạn nắm bắt và triển khai, sẽ giúp cho con đường thành công được nhìn rõ hơn.
+ BÍ QUYẾT CHINH PHỤC THU NHẬP THỤ ĐỘNG LÃI/LÃI LIÊN TỤC 360 NGÀY
(Hoàn thành 2 mã số tối thiểu: 1000$ mã 1, 1000$ mã 2, sau đó dùng mã 2 bảo trợ tất cả các f1 được tạo ra)

- Bảo trợ gói 1000$: 
1F1 = 25%x220$/tháng = 55$/tháng = 660$/năm 
10F1=10x25%x220$/tháng=550$/th=6600$/năm

- Bảo trợ gói 3000$: 
1F1 = 25%x690$/tháng = 172,5$/th = 2070$/năm
10F1 = 10x25%x690$/th=1725$/th = 20700$/năm

- Bảo trợ gói 5000$: 
1F1 = 25%x1200$/tháng = 300$/th = 3600$/năm
10F1 =10x25%x1200$/th=3000$/th=36000$/năm

- Bảo trợ gói 10000$: 
1F1 = 25%x2500$/tháng = 625$/th = 7500$/năm
10F1 = 10x25%x2500$/th=6250$/th=75000$/năm

Không có nhận xét nào: