Cơ Hội Hợp Tác Kinh Doanh Cùng Với Dự Án Crypto Rewards Global (CBR)

- Sơ lược dự án:
  + CEO: Mr Jordan Kirsova đến từ Anh Quốc
  + Thị trường: Philippines, Cambodia, Thailand, Indonesia, Singapor, Malaysia, Việt Nam
  + Thời điểm: Dự án bắt đầu khởi chạy trên thế giới vào 15/08/2019
  + Hệ sinh thái: Masternodes, Trading Bot, Trading Exchange, Blockchain Lottery
  + Coin khan hiếm: ký hiệu coin là CBR, công nghệ ERC20 token, tổng số lượng 3 triệu coin
- 8 gói dành cho nhà đầu tư
(trả lãi & gốc 360 ngày + Tặng thêm 10% coin theo giá trị gói đầu tư)
  + Gói 200$: 0.66%/ngày | 20%/tháng | 240% / năm (Tổng nhận 480$)
  + Gói 500$: 0.7%/ngày | 21%/tháng | 252% / năm (Tổng nhận 1260$)
  + Gói 1000$: 0.73%/ngày | 22%/tháng | 264% / năm (Tổng nhận 2640$)
  + Gói 3000$: 0.76%/ngày | 23%/tháng | 276% / năm (Tổng nhận 8280$)
  + Gói 5000$: 0.8%/ngày | 24%/tháng | 288% / năm (Tổng nhận 14400$)
  + Gói 10000$: 0.83%/ngày | 25%/tháng | 300% / năm (Tổng nhận 30000$)
  + Gói 30000$: 0.9%/ngày | 27%/tháng | 324% / năm (Tổng nhận 97200$)
  + Gói 50000$: 1%/ngày | 30%/tháng | 360% / năm (Tổng nhận 180000$)
- Chế độ trả thưởng 
  + Gói 200$: 5% trực tiếp
  + Gói 500$: 6% trực tiếp / 6% cân nhánh 
  + Gói 1000$6% trực tiếp / 6% cân nhánh / 15% đ1, 10%đ2 (lãi/lãi)
  + Gói 3000$: 8% trực tiếp / 8% cân nhánh / 15% đ1, 10%đ2, 8%đ3 (lãi/lãi)
  + Gói 5000$: 8% trực tiếp / 8% cân nhánh / 15% đ1, 10%đ2, 8%đ3, 5%đ4, 3%đ5 (lãi/lãi)
  + Gói 10000$: 8% trực tiếp/ 8% cnhánh / 15% đ1,10%đ2,8%đ3, 5%đ4,3%đ5,2%đ6,đ7,đ8(lãi/lãi)
  + Gói 30000$: 10% trực tiếp/10% cnhánh / 15% đ1,10%đ2,8%đ3, 5%đ4,3%đ5,2%đ6,đ7,đ8(lãi/lãi)
  + Gói 50000$: 10% trực tiếp/10% cnhánh / 15% đ1,10%đ2,8%đ3, 5%đ4,3%đ5,2%đ6,đ7,đ8(lãi/lãi)
- Tính thanh khoản: 
  + Để hưởng nhị phân & lãi/lãi: có f1 trực tiếp đầu tư 1000$ trái, 1000$ phải
  + Thành viên xây dựng hệ thống: cộng lãi và hoa hồng đủ chu kỳ sẽ tái đầu tư lại gói mới
  + Đầu vào và đầu ra là BTC, ETH, LTC, $ nội bộ (BTC, ETH, LTC rút thứ 2 hàng tuần với phí 5%, $ nội bộ ko tốn phí)
- Website nghiên cứu dự án:
  + www.cryptorewardsvietnam.com (web Team Chiến Binh Crypto Rewards Global)
  + www.cryptorewardsglobal.com (web dự án Crypto Rewards đến từ Anh Quốc)  

1 nhận xét: