Hướng Dẫn Tất Tần Tật Mọi Thứ Về Dự Án Crypto Rewards Global

Sau đây là từng bước hướng dẫn tất tần tật mọi thứ về dự án Crypto Rewards Global để giúp cho mọi thành viên có thể tự chủ động làm việc với đối tác khách hàng đạt hiệu quả cao.
1. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ TẠI DỰ ÁN CRYPTO REWARDS GLOBAL
- Bước 1: 
Dùng "username & mật khẩu" của người bảo trợ đăng nhập vào office, sau đó chọn mục "Affiliate Structures"  và lấy đường link bên trái (nếu bảo trợ nhánh trái) hoặc đường link bên phải (nếu bảo trợ nhánh phải)


- Bước 2: 


Không có nhận xét nào: